Проблемы современной русистики Научно-методический журнал
Гимназия имени А.Г.Ерицяна при Филиале МГУ в Ереване
Подготовительное отделение
Видеолекторий
Научная библиотека Филиала
Հայտարարություն

Русский

Մոսկվայի Մ.Վ.Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի մասնաճյուղին կից Ա.Հ.Երիցյանի անվան դպրոցը
հայտարարում է 2019-2020 ուստարվա ընդունելություն
7-12-րդ դասարաններում

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2019թ. ապրիլի 12-ից երկուշաբթիից ուրբաթ` ժամը 10:00-16:00:

Անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

  • Դիմում
  • 3×4 չափի լուսանկար (4 հատ)
  • Դիմորդի անձնագրի կամ ծննդյան վկայականի պատճեն
  • Ծնողների անձնագրերի պատճեններ
  • Հիմնական կրթության վկայական (ավագ դպրոց դիմելու դեպքում)
  • Բժշկական գրքույկ
  • Մասնակցության վճարի անդորրագիր

Ընդունելության թեստավորման I փուլի ժամկետներն են.

Առարկա Ամսաթիվ Ժամը
Մաթենատիկա 29.06.2019 10:00
Հայոց լեզու 30.06.2019 10:00
Ռուսաց լեզու 30.06.2019 10:00

Առաջին փուլի մասնակիցները կարող են ստանալ ուսման վարձի զեղչ՝ համաձայն զեղչման կանոնակարգի:

Ընդունելության II փուլ կիրականացվի օգոստոսի 20-ին և 21-ին՝ թափուր տեղերի առկայության դեպքում:

Հասցե. ՀՀ, 0025, Երևան, Վարդանանց 17շ.
Հեռ: +374 11 900111 (ներքին՝ 147)
Email: school@msu.am