Школа имени А.Г.Ерицяна при Филиале МГУ в Ереване
Мероприятия для школьников и учителей
Подготовительное отделение
Видеолекторий
Научная библиотека Филиала
Հայտարարություն

 
Русский
 

Մոսկվայի Մ.Վ.Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի
մասնաճյուղին կից Ա.Հ.Երիցյանի անվան դպրոցը
2018թ. ապրիլի 12-ից սկսում է ընդունելություն 7-12-րդ դասարաններում

Փաստաթղթերի ընդունումն իրականացվում է ամեն օր` ժամը 10:00-16:00 (բացի շաբաթ և կիրակի օրերից)

Ընդունելության թեստավորում.
I փուլ — 12.05.2018թ. մինչև 19.05.2018թ.
II փուլ — 03.07.2018թ. մինչև 07.07.2018թ.
III փուլ — 21.08.2018թ. մինչև 28.08.2018թ.

Թեստավորման ժամկետները.

Առարկա Ամսաթիվ Ժամը
Մաթենատիկա 21 օգոստոս 10:00
Հայոց լեզու 24 օգոստոս 10:00
Ռուսաց լեզու 24 օգոստոս 10:00

Անհրաժեշտ փաստաթղթերը

  • Դիմում
  • 3×4 չափի լուսանկար (4 հատ)
  • Դիմորդի անձնագրի կամ ծննդյան վկայականի պատճենը
  • Ծնողների անձնագրերի պատճենները

Մանրամասներն այստեղ

Հասցե. ՀՀ, 0025, Երևան, Այգեստան 8շ., (մուտքը Վարդանանց փողոցից)
Հեռ: +374 11 900111 (ներքին՝ 147)
Email: school@msu.am