Школа имени А.Г.Ерицяна при Филиале МГУ в Ереване
Мероприятия для школьников и учителей
Подготовительное отделение
Видеолекторий
Научная библиотека Филиала
Сборы

16.05.2018

Համաձայն ՀՀ Կառավարության, ՀՀ պաշտպանության, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարների համատեղ հրամանների՝ Ա.Հ. Երիցյանի անվան դպրոցի 11-րդ դասարանի աշակերտները 2018թ. մայիսի 16-ին դպրոցում «Նախնական զինվոր¬ական պատրաստություն» առարկայից ստացած տեսական գիտելիքները գործնականով ամրապնդելու նպատակով զինղեկի գլխավորությամբ մասնակցեցին մեկօրյա դաշտային պարապմունքներին: